get it here:
share:

Teksty:
Twoi usta
Temnyj son wkryw meni oczi wid swita,
Tiło spyt', mriji moji wertajut' do lita,
Choczut' pryhadaty twoji oczi,
Ti usta, szczo ich ciłuwał!
Refren: Diwczyno, czomu tak kochaju,
Diwczyno, czomu tak choczu,
Lublu ja!
Bo twoji usta, sołodki tak,
Za nymy zawżdy żdu,
Pry twojich oczach znykaje strach,
Tebe nawik lublu!
Moji sny mriji nałeżat' do tebe,
Wsi dumky, moje tiło i dusza je chwora,
Usmich zakrywaje wsiaku złobu,
A sl'oza, ta sl'oza, dla mene mow dar.
Refren: Diwczyno, czomu tak kochaju,
Diwczyno, czomu tak choczu,
Lublu ja!
Bo twoji usta, sołodki tak,
Za nymy zawżdy żdu,
Pry twojich oczach znykaje strach,
Tebe nawik lublu!
Fajna zabawa
Je subota i ochota na zabawu,
Korzen chłopec' do diwczyny maje sprawu,
Je impreza nyni, nyni, nyni,
Szczob stroiłys' w harni mini.
Wrze jich meni dżentelmeny zakupiły,
Chlib, kowbasu, a horiłku narobyły,
Wony krasno powbyrałys', pryczesałys',
Na zabawu starym awtom wdałys'.
Wsi na misce wrze prybuły i poczuły,
Szczo orkestra sia szykuje stroit' struny,
Za chwyłynu wse na dobre sia poczało,
Toho, szczo wid dawna brakuwało.
I zabawa na ciłoho, dobra klawa,
Za stołamy duże dobra popyjawa,
A muzyky wsich do tanciu zakłykajut',
Wsi hulajut' i spiwajut'.
Oj Chmaryt'sia
Oj chmaryt'sia, tumanyt'sia
Dribni doszczi jidut'.
A mołodi żowniaryky /
Med, horiłku pjut'. / 2х
Pjut' horiłku, szczej nałyłku
Jidiat' jahidky.
Taj szcze sobi spohladajut' /
Na czużi żinky. / 2х
Czuża żinka, jak jałynka
Jak wysznewyj cwit.
A tyż meni szabełyno. /
Zawiazała swit. / 2х
Wiz'mu ja ż tebe szabełyno
Taj za hostryj kraj.
Taj pokynu ja ż tebe szabełyno /
W hłybokyj Dunaju. / 2х
Pławaj, pławaj szabełyno
Wczysia pławaty.
A ja pidu mołod' żownir /
Żinku szukaty. / 2х
A jak ja sobi szabełyno
Żinoczku znajdu.
Todi ja ż tebe szabełyno /
Do boku prypnu. / 2х
Czas rikoju pływe
Czas rikoju pływe jak zustrił ja tebe
Jak zustrił ja tebe bila brodu.
Dowho, dowho dywyłs', marno oczi trudył. /
Ta piznaty tebe buło ważko. / 2х
Ty wysoka, strunka, w tebe rusa kosa
W tebe oczi sumni nieweseli.
A usta wże ne ti, ne sołodki taki. /
Skaży chto ciłuwał ich bez mene. / 2х
Jak pohlanesz kołys', prywitaj posmichnys'
Zustriczaj jak kołys' zustriczała.
Bo projszły wże ci dni i my stały bat'ky, /
Ałe nasza lubow ne propała. / 2х
Hop Szidi Ridi
Hop szidi ridi Marusju lublu tia, / 2
By tia druhy ne lubyły,
Hop szidi ridi, bo porubajutia. / 2
Hop szidi ridi Marusen'ko dana, / 2
Pusty mene do stodoły,
Hop szidi ridi, de ty noczuwała. / 2
Hop szidi ridi mamka kluczi wziała, / 2
Taj wid toi stodołon'ky,
Hop szidi ridi, de ty noczuwała. / 2
Hop szidi ridi ne wirju, ne wirju, / 2
Noczuwały dwa łehiji,
Hop szidi ridi na twoim podwirju. / 2
Hop szidi ridi Marusi bojusia, / 2
Bo za toju Mariczkoju,
Hop szidi ridi, wsi łehiji bjut'sia. / 2
Ja zbereżu wohon’
Zhadaj tu rozłuku, nadiji,
Zhadaj za wiknom zametil,
Lita promynuły, a tak dobre buło.
Zhadaj dribni doszczi wnyzu,
Zhadaj szczastia wirne zrazu,
Lubow, szczo rozłuku naszu daje.
Refren: Ja zbereżu wohoń,
Serce mojich noczej,
Tepło twojich dołoń,
Niżnist' twojich oczej.
Zhadaj, jak mrijały razom,
Zhadaj, jak padały zori,
Słowa pro kochania, obijmy zrannia.
Probacz za nespowneni mriji,
Probacz za smiływi nadiji,
A w serci wohoń szcze tlije.
Refren: Ja zbereżu wohoń,
Serce mojich noczej,
Tepło twojich dołoń,
Niżnist' twojich oczej.
Skaży sobi
Widpusty zahublena zirka,
Ne trywoż mojoho sna,
Ne na but' meni take żyttia,
Ne na szczastia.
Refren: Ja zahublena ludyna,
I dla mene wsia chwyłyna,
Jak i szczastia mow żubra,
I zhadaj moji słowa,
Ty skaży sobi sama,
Jak zhadajesz.
Ty skaży sobi sama,
I zhadaj moji słowa,
Ty skaży.
Doroha doroho ma żytnia,
Choczu ja zustrity tu metu,
Na jiji szczastia wirnoji lubwi,
Na buducznist.
Refren: Ty skaży sobi sama,
I zhadaj moji słowa,
Ty skaży.
Sobi sama i wspomny,
Pro lita, de ty i ja,
Raz szczastia, raz żurba,
Widpusty.
Wijut’ witry
Wijut' witry, wijut' bujni,
Aż derewa hnut sia,
Och jak bołyt' moje serce,
A slozy ne llut' sia.
Traczu lita w lutim hori
I kincja ne baczu,
Tilky todi i połehszut',
Jak nyszkom popłaczu.
Czy szczasływa ż ta byłyna
Bez rosy na sonci?
Tiażko żyty bez myłoji
I w swojej storonci.
De ty myła, czornobrywa?
De ty? Ozowysia!
A ja bidnyj tut horjuju,
Pryjdy podywysia.
Poletiw bym ja do tebe,
Ta kryłec ne maju,
Szczo doznaw by ja bez tebe?
Z horia wysychaju.
Do koho ż ja pryhornusia
I chto pryhołubyt',
Koły teper nema toji,
Jaka mene lubyt'?
A werba
Bila młyna kałyna,
Bila stepu werba.
Bila młyna diwczyna,
Bila sercia żurba.
Ta kałyna czariwna,
Szczo w noczi ne znaje
Ta diwczyna czariwna
Szczo czekaje mene.
Refren: A werba na kraj wodoju /
Mołodije nacze dola. /
Chaj zawżdy mene werba, / 2х
Chaj do domu powerta. /
Rozcwitaje kałyna,
Zełenije werba.
Moja pisnia promyne
I znykaje żurba.
Znow kałyna czaruje
Moi soniaczni dni.
A diwczyna daruje
Swoje serce meni.
Refren: A werba na kraj wodoju /
Mołodije nacze dola. /
Chaj zawżdy mene werba, / 2х
Chaj do domu powerta. /
Rozkaży meni
Tysza nawkruhy,
Splat' w rosi łuhy.
Tilky ty i ja
I jasna zoria.
Refren: Rozkaży meni /
Lubysz ty czy ni /
I w oczach sija / 2х
Ty na wik moja. /
Skilky ja projszow,
Aż tebe znajszow.
U swoich krajach,
Łastiwko moja.
Refren: Rozkaży meni /
Lubysz ty czy ni /
I w oczach sija / 2х
Ty na wik moja. /
Zhasła wże zoria,
Pisnia sołowia.
Łysz lubow sija
I twoja i moja.
Refren: Rozkaży meni /
Lubysz ty czy ni /
I w oczach sija / 2х
Ty na wik moja. /