share:

WATRA

1. Watra
2. Diwczyna
3. Dawaj
4. Hitaryst
5. Oj czyj to kiń stojit
6. Zaswit wstały kozaczeńky
7. Ja choczu spaty
8. Pokochaj nebokraj
9.Oj Mariczko cziczeri
10. Horiła sosna
11.Czorni oczka
12. Czom ty ne pryjszow

Teksty:
Watra
Ja załyszu chwylu szczodennoho żyttia
I powernu dumkamy do szkilnych korydoriw,
Spakuju szatro ta wyszytu soroczku
I pojidu tam, de nas nema.
De watra rozpaluje naszi sercia
I nas zakłykaje z dałekich storin,
Na spomyn fotohrafiju daruje nam,
Ridne serce szczyro widbuduje.
Refren: Tanci pry watri, spiwy pry szatri,
Liubow, rozłuka w spekoti wohniu,
Misiac’ i zori dywlatsia na łunu podij
Czariwnoji noczi u krajini mrij.
ІІ Zustrinu druziw z naszoho kłasu,
Perszu liubow u biłych tumanach,
Pidnimu tost za zdrowia i zustricz,
I za tych, szczo miż namy nema.
De watra rozpaluje naszi sercia
I nas zakłykaje z dałekich storin,
Na spomyn fotohrafiju daruje nam,
Ridne serce szczyro widbuduje.
Refren: Tanci pry watri, spiwy pry szatri,
Liubow, rozłuka w spekoti wohniu,
Misiac’ i zori dywlatsia na łunu podij
Czariwnoji noczi u krajini mrij.
Diwczyna
Refren: A ta diwczyna na wse moje żyttia,
A ta diwczyna na switi je odna.
Liubyty nadijno, kożen swiat deń pamjataty
Szczodnia dowirno, take szczoś diwczyni skazaty,
Ne wydaty, a tak szczyro kwitku pidływaty,
Na dobro i na zło u tanci doriwniaty.
І Koły z neju probuwaju,
Meni dobre jak u raju.
Zrannia, w weczir, opiwnoczi,
My dla sebe je ochoczi.
ІІ Wona – diwcza-szczebetucha,
Koły treba – krutyt’ wucha.
I humory czasom maje,
Szczo jij treba – czort jiji znaje.
ІІІ Chatu westy – dobre znaje,
W szkoli zawżdy wse wywczaje,
Liubyt’ sobi wyjty z chaty,
Pohuliaty, pospiwaty.
Dawaj
Ty roboty ne widrobysz,
Na zabawy til’ky chodysz,
Liubysz jisty, liubysz spaty
I pry mami sia trymaty.
Tiażkyj sport ty trenujesz,
Likuwanniam pidtrymujesz,
Liubysz awtom lansuwatyś,
No i hroszi wytraczaty!
Dawaj, dawaj, z żyttia ty korystaj!
Dawaj, dawaj
ІІ Pro druziw ty pamjatajesz,
Czasto z nymy popywajesz,
Liubysz hazard, lubysz hraty,
Na bankety też wstupaty..
A diwczata tak liubujesz,
Zawżdy wsiudy jich ciłujesz,
Liubysz z nymy probuwaty
Ta pry sobi jich trymaty.
Dawaj, dawaj, z żyttia ty korystaj!
Dawaj, dawaj
Na zabawy, dyskoteky, weczornyci ty chody,
Ałe szkołu i robotu praciowyto widroby,
Liuby Boha i błyżnioho, swoju wartist’ borony.
Tak ty sebe powody!
Dawaj, dawaj! Z żyttia ty korystaj!
Dawaj, dawaj! Do peredu, postupaj! (2х)
Hitaryst
І Bat’ko maw hitaru,
Na wesilliach hraw.
Czerez tu hitaru
Hitarystom staw.
Ta hej, hej,
Hitarystom staw. (2х)
ІІ Wziaw ja raz hitaru
Ta j zahraw, szczo znaw.
ІІІ Knyżok ne czytaw ja,
Na hitari hraw.
ІV Bila watry, na zabawi,
Hitarnyj zwuk.
V Diwczyno moja,
Zrozumij mene,
Czerez tu hitaru
Ja piznaw tebe.
Ta hej, hej,
Ja piznaw tebe. (2х)
Czerez tu hitaru
Hitarystom staw.
Czerez tu hitaru
Ja piznaw tebe.
Oj czyj to kiń stojit
Oj czyj to kiń stojit’,
Szczo sywa hrywońka.
Spodobałas’ meni,
Spodobałas’ meni
Taja diwczynońka.
Ne tak ta diwczyna,
Jak biłe łyczeńko.
Podaj że diwczyno,
Podaj że harnaja
Na konia ruczeńku.
Diwczyna pidijszła,
Ruczeńku podała.
Oj, kraszcze b ja buła,
Oj, kraszcze b ja buła
Kochannia ne znała.
Kochannia - kochannia
Z weczora do rannia.
Jak soneczko zijde,
Jak soneczko zijde
Kochannia widijde.
Zaswit wstały kozaczeńky
Zaswit wstały kozaczeńky
W pochid z połunoczi,
Wypłakała Maruseńka
Swoji jasni oczi.
Ne płacz, ne płacz, Maruseńko,
Ne płacz, ne żurysia,
Ta za swoho myłeńkoho
Bohu pomołysia!
Swityt’ misiac’ nad wodoju,
A soncia nemaje.
Maty syna w doriżeńku
Slizno prowodżaje:
"Idy, idy, mij synoczku,
Ta ne zabarjajsia,
Czetwertoji nediłeńky
Dodomu wertajsia!"
Ja choczu spaty
І Koły zranku sonce schodyt’,
Misto wstaje wże zi snu,
Wsi spiszatsia do roboty,
A ja sobi smaczno splu.
Hroszej meni ne brakuje,
Chatu maju wże swoju,
Naszczo meni praciuwaty,
Kraszcze w liżku połeżu.
Refren:
Ja choczu spaty...
ІІ Myła obid meni zwaryt’,
Ta weczerju zi snidankom,
Poszkrebe ciłu niczku,
Ta widijde biłym rankom.
ІІІ Deń za dnem meni mynaje,
Odnu dumku tilky maju,
Szczoby zawżdy do snidanku
Pyty pywo zamist czaju.
Pokochaj nebokraj
І Rozkwitła róża w zełenim haju,
Rozkwitła róża czerwonaja,
A ja dawno wże tebe kochaju,
Moja diwczyno, moja!
Refren:
Pokochaj nebokraj,
Pokochaj – mene ne zabuwaj.
ІІ Pływy, kwitko, pływy spokijno,
Pływy czerwonaja u syniu dal’,
Bo ja czekaju tebe nadijno,
Szczodnia dumkamy, szczodnia!
ІІІ Rozkwitła róża w mojim sadoczku,
Biłeńkym cwitom rozcwiw rozmaj,
Pływy spokijno, pływy nadijno,
Do myłeńkoji za nebokraj!